Behandlingen

 

 

Til patienten      

 
For at komme i behandling skal du være over 19 år og først have en henvisning fra din egen læge.

Der er p.t. ca. 8 måneders ventetid.

OBS: Det bemærkes, at p.t. tager vi ikke patienter, som har bopæl mere end ca. 90 km fra klinikkens adresse (for ADD/ADHD er det 70-80km)!

Du bliver prioriteret på ventelisten efter oplysningerne, som vi får fra din egen læge, og som beskriver din problematik og symptomer. Det er også vigtigt, at du får en generel helbredsundersøgelse, i forbindelse med at du bliver henvist. Aftal dette med din  læge.
Når vi har en ledig tid til dig, vil du få tilsendt et brev om dette, og om at du kan ringe og bestille tid. Du må gerne medbringe resultatet af den helbredsundersøgelse du har fået hos din egen læge.
Du vil så få tilbudt 1-2 forsamtaler med henblik på at vurdere, om klinikken har et passende behandlingstilbud til dig. Hvis dine symptomer i ventetiden forværrer sig, skal du tage kontakt med din egen læge for at få en revurdering med henblik på at blive rykket op på ventelisten eller henvisning til andet behandlingstilbud.

Hvis du er medlem af sygesikringsgruppe 1, betaler sygesikringen for din behandling op til et vist antal gange.

krussedulSygesikringen betaler kun, når du møder til de aftalte tider. Både på grund af dette og på grund af de andre på ventelisten, er det vigtigt at du giver besked i god tid, hvis du ikke kan benytte dig af en tid.


Af samme grund bliver patienter, som udebliver uden af give besked, afsluttet.

Behandlingstilbud:
Der tilbydes behandling af de fleste almenpsykiatriske sygdomme, som kan behandles ambulant. Dog ikke demensudredninger. Hvis du har en kompliceret lidelse, som vil kræve en tværfaglig behandling eller indlæggelse, skal du henvises til et andet sted. Tal med din egen læge om dette.
Klinikkens speciale er affektive lidelser; bl.a. tilbagevendende depressioner, manio depressiv sygdom, som ikke kræver hospitalisering, angstlidelser, OCD, og ADHD udredning. Der tilbydes også udredning for vinterdepressioner.
Ved disse sygdomme er behandlingstilbudet stort set medicinsk behandling og støttende / psykoedukative samtaler. Dette er med henblik på at mestre dagligdagen og lære om din sydgom.
Astrid er uddannet psykoterapeut inden for den psykoanalytiske referenceramme.

Egentlig psykoterapi tilbydes kun til et begrænset antal patienter efter venteliste og efter egnetheds kriterier og helst ikke i kombination med kompliceret medicinsk behandling.
Hvis du er i en behandling her med vægt på det medicinske aspekt, er der ikke noget i vejen for, at du også kan gå til psykolog /psykoterapeut, hvis du har behov for dette.

 Vedrørende ADHD/ADD:

I øjeblikket tager klinikken ikke patienter henvist mhp. ADD/ADHD udredning/behandling, der bor længere væk end 70-80 km. Det er for at give plads i kalenderen til lokale patienter.

Generelt skal patienter, der tidligere har fået diagnosen ADD/ADHD og nu vil henvises til regulering af ADD/ADHD-behandling, være opmærksom på at udredning for ADD/ADHD altid foretages på ny  for at sikre korrekt diagnose uanset tidligere udredning. En udredning tager typisk 2-3 gange hvor de første to samtaler typisk tager en time, og der er oftest behov for at inddrage pårørende. Man skal regne med at skulle komme til klinikken mindst 5-10 gange i et typiske behandlingsforløb for ADD/ADHD. Er man ikke indforstået med dette, skal man ikke henvises til klinikken. Er der aktuelt eller tidligere misbrugsproblematik (alkohol, hash, stoffer), skal man ikke forvente at kunne få tilbudt Methylphenidat/Ritalin. Er man ikke indforstået med dette, skal man heller ikke henvises til klinikken.


Til henvisende læge/instans

Vi påtager os behandling af almenpsykiatriske problemstillinger efter henvisning fra den praktiserende læge til patienter over 19 år.laegerecept

Du kan henvise til os via EDI og henvisningshotellet ref. host.

OBS: Det bemærkes, at p.t. tager vi ikke patienter, som har bopæl mere end ca. 90 km fra klinikkens adresse (højst 70-80 km for ADD/ADHD)!

For at kunne prioritere patienterne på ventelisten er det vigtigt, at du i henvisningen skriver tydeligt om patientens aktuelle problemstilling og symptomer.

NB! Du bedes medsende kopi af den sidste somatiske undersøgelse af patienten samt blodprøveresultater sådan, at det er udelukket, at patienten lider af en ubehandlet somatisk sygdom, og for at se om der er faktorer, der skal tages hensyn til, inden man starter en behandling her.

Den somatiske underøgelse bør indeholde BT/ st.cor/pulm/ svar på EKG og generelle blodprøver sådan, at man kan udelukke lav Hb, stofskifte, B12 og D vitaminmangel og ande fysiske symptomer som kan være med til at give patienten symptomer som der skal tages hensyn til. Vi kan forseslå at du benytter samme blodtestbatteri som ved demensmistanke.

Hvis din patient har et misbrugsproblem, bør dette problem være behandlet i min. 3 måned inden vurdering her.

Hvis du føler ventetiden er for lang for din patient eller, hvis patientens situationen ændrer sig, må du gerne give os besked om dette.

Patienten bliver prioriteret på ventelisten, ud fra hvilke oplysninger du giver i henvisningen. Henvisninger som er meget mangelfulde, eller hvor klinikken ikke vil have et passende behandlingstilbud, vil blive returneret.

Sygesikringen dækker nu udgifter til telefonisk rådgivning om en patient, som ikke skal i behandling.
Husk lige at oplyse om patientens navn og cpr nummer.

Ved behandling af langvarige psykiske lidelser er det vigtigt at praktiserende læge opfølger patienten somatisk. F.eks. bør patienter i langvarig antipsykotisk behandling have et årligt helbredstjek, hvor man bl.a. vægtlægger cardiel status, kontrol af BT,EKG, lipider m.m.

Tilsynsrapporten fra Sundhedsstyrelsen  kan findes på https://sundhedsstyrelsen.dk/

HJEMMESIDEN ER UNDER OPBYGNING! DER KAN KOMME ÆNDRINGER.